โครงการ NJ Spelling Bee 2013

ในโลกปัจจุบันนี้ที่การสื่อสารติดต่อของผู้คนต่างชาติต่างภาษาสามารถทำได้แค่เพียงคลิ๊กแป้นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกจึงไม่ใช่เพียงแค่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเท่านั้น หากแต่คือปัจจัยที่หกของผู้คนในยุคนี้

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวไกลแล้ว ยังมีความสำคัญยิ่งในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 “ASEAN Community: AC”

เนื่องด้วยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย NJ Magazine ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee” มาตั้งแต่ปี 2541 – 2555 นับรวมเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี
จึงได้จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องขึ้นประจำปี 2556 ในครั้งที่ 16

ทั้งนี้ผู้ที่เป็น Champ of The Year 2013 จะได้รับรางวัลเกียรติยศ “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ Eltham College รัฐเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์จะได้ทุนศึกษาดูงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. สัญชาติไทย
 3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สมัครได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนโดยสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน
 5. (หากพบว่าคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

วิธีการสมัคร

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556 ทางเวปไซท์ www.njspellingbee.net
 • สมัครได้ด้วยตนเองโดยกรอกข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อ/นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) / ระดับชั้น / โรงเรียน / เบอร์ติดต่อ / อีเมล์ เป็นต้น
 • ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการแจ้งเตือนกำหนดการสอบออนไลน์ล่วงหน้า

การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2013 แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

 1. การแข่งขันรอบออนไลน์ (Online-Test round)
 2. การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค (Regional round)
 3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final round)

การแบ่งเขตการแข่งขัน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดการแข่งขันออกเป็น 7 แห่งทั่วประเทศ อ้างอิงตามหลักการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และไปรษณีย์ไทย ตามศูนย์กลางการแข่งขันที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจำนวน 26 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

2. ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยจำนวน 8 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยจำนวน 9 จังหวัดดังนี้

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์

4. ภาคอีสานตอนบน

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยจำนวน 12 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย

5. ภาคอีสานตอนล่าง

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยจำนวน 8 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ

6. ภาคใต้ตอนบน

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยจำนวน 7 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

7. ภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยจำนวน 7 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา

การแข่งขันรอบออนไลน์

กำหนดการแข่งขันรอบออนไลน์

วิธีการแข่งขันทางออนไลน์ : คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

 • สอบออนไลน์ทางเวปไซท์ www.njspellingbee.net
 • • Username / Password ที่ได้จากการสมัคร สามารถใช้สอบได้เพียงครั้งเดียวตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ข้อสอบ Multiple Choice จำนวน 50 ข้อ มีคำตอบให้เลือก 3 ตัวเลือก และจับเวลาที่ใช้สอบ 10 นาที
 • ข้อสอบจะถูก Random ทั้งโจทย์ และตัวเลือก เพื่อสร้างชุดข้อสอบที่หลากหลายและไม่ซ้ำกัน
 • คัดเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ทำข้อสอบ
 • • เปิดให้มีช่วงเวลาทดสอบเข้าระบบสอบออนไลน์ก่อนวันแข่งขันจริง เพื่อตรวจสอบความสามารถของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับลิงก์เข้าสู่ระบบทดสอบหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้ว

การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

*หมายเหตุ: ติดตามสถานที่แข่งขันได้ทาง www.njspellingbee.net

วิธีการแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

Round 1: Multiple Mind Benders

 • เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกในข้อสอบ โดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกร จำนวน 50 ข้อ มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก
 • พิธีกรจากสนามสอบที่ 1 พูดโจทย์ข้อที่ 1-25 และพิธีกรจากสนามสอบที่ 2 พูดโจทย์ข้อที่ 26-50
 • เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 100 คน จากจำนวนทั้งหมด 500 คน ในแต่ละสนามสอบ

Round 2: Write it Right

 • เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้องคัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 25 คน จากจำนวน 100คน ในแต่ละสนามสอบ

Round 3: Penultimate Pressure

 • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 25 คน(รวมทั้ง 2 ศูนย์กลางแข่งขันจะมีตัวแทน 50 คน) ขึ้นเวที เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้อง เพื่อคัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 5 คน ในแต่ละแห่ง

Round 4: Last Minute

 • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน แข่งขันสะกดคำให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ในเวลา 60 วินาที เพื่อหาแชมป์ประจำภาค
  แบ่งเป็นแชมป์ประจำภาคเหนือตอนบน และแชมป์ประจำภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคทั้ง 4 ภาค (ศูนย์กลางการแข่งขัน 7 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 200 คนจากทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วิธีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

Round 1: Multiple Mind Benders

 • เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกต้อง จำนวน 50 ข้อ มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก รอบนี้คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 50 คน จากทั้งหมด 200 คน

Round 2: Write it Right

 • เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้อง รอบนี้คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 10 คน จากจำนวน 50 คน

Round: Cool ‘Cats’

 • • ในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งทั้ง10คน เขียนคำศัพท์ตามหมวดหมู่โดยพิธีกรจะพูดชื่อหมวดหมู่ขึ้นมาให้นักเรียนนึกคำศัพท์ในหมวดหมู่นั้นให้ได้มากที่สุด แล้วเขียนบนกระดาน ภายในเวลา 30 วินาที นับคะแนนจากคำศัพท์ที่สะกดถูกต้องบนกระดานเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบเพียง 5 คน

Round 4: Last Minute

 • แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ภายในเวลา 60 วินาที เพื่อหาแชมป์แห่งประเทศไทย

ชมเทปบันทึกภาพการแข่งขัน

ติดตามชมเทปบันทึกภาพการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 หรือ NJ Spelling Bee 2012 ออกอากาศทางช่อง ETV

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อฝ่ายการตลาด NJ Magazine ได้ที่ nj.mkt@nationgroup.com
โทร : 02-338-3631 , แฟกซ์ : 02-338-3978
เวปไซท์ : www.njspellingbee.net , www.facebook.com/njmagazinefanpage

CONTACT US

NJ Magazine Marketing

Nation News Network Co., Ltd.
Nation Tower Blvd, 32nd fl.
1854 Bangna–Trad Rd. (Km.4.5)
Bangna, Bangkok 10260
Tel.02-3383631 Fax.02-3383978
Email. njmkt@nationgroup.com

SOCIAL NETWORK